Результати роботи митних органів у напрямку адміністрування митних платежів у червні 2023 року

6 липня
Odoo • Зображення та текст
Odoo • Зображення та текст

У червні 2023 року митними органами перераховано до державного бюджету 36,8 млрд грн митних та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на Державну митну службу України.

Водночас при митному оформленні імпорту товарів митними органами надано пільг зі сплати митних платежів на суму 11,5 млрд грн, що на 3,3 млрд грн менше ніж у травні поточного року. 

У тому числі:

• пільги зі сплати акцизного податку при імпорті сировини для виробництва інших підакцизних товарів у червні склали 3,2 млрд грн, що на 0,9 млрд грн менше ніж у травні;

• пільги зі сплати мита та ПДВ на товари оборонного призначення у червні склали 4,5 млрд грн, що на 2,5 млрд грн менше ніж у травні;

• пільги надані в рамках угод про вільну торгівлю у червні склали 2,5 млрд грн, що на 0,1 млрд грн більше ніж у травні.

Обсяги пільг наданих при імпорті товарів

Odoo • Зображення та текст

При цьому в структурі ввезених на митну територію України товарів частка оподаткованого імпорту товарів зросла з 94%. у травні 2023 року до 95%.  у червні 2023 року. Обсяги імпорту товарів з яких сплачувався хоча б один податок збільшились на 11%.

Обсяги оподаткованого імпорту товарів, млн тонн

Odoo • Зображення та текст

Обсяги випущених у вільний обіг товарів з наданням пільг зі сплати митних платежів (з урахуванням гуманітарної допомоги) зменшились на 20%.  (таке зменшення відбулось, переважно, за рахунок відсутності у червні обсягів імпорту природного газу зі звільненнями від сплати ПДВ (у травні – 24,5 тис тонн), зменшення на 5%. обсягів імпорту підакцизної сировини та на 32%. обсягів імпорту товарів «оборонного призначення»).

Структура ввезених на митну територію України товарів у залежності від обраного митного режиму та правил їх оподаткування

Odoo • Зображення та текст
Вцілому у червні 2023 року митними органами випущено у вільний обіг зі сплатою митних платежів 2,33 млн тонн вантажів при митному оформленні яких сплачено понад 38 млрд грн податків, з них основних бюджетоформуючих товарів:
830,9 тис тонн нафтопродуктів, що на 159,4 тис тонн більше ніж у травні поточного року;
98,0 тис тонн газів нафтових, що на 16,9 тис тонн більше ніж у травні поточного року; 
96,5 тис тонн добрив, що на 9,3 тис тонн менше ніж у травні поточного року;
61,6 тис тонн стального прокату, що на 11,2 тис тонн менше ніж у травні поточного року.
44,8 тис тонн транспортних засобів, що на 3,9 тис тонн більше ніж у травні поточного року;
30,5 тис тонн коксу та бітуму нафтових, що на 9,5 тис тонн більше ніж у травні поточного року.

Поряд з цим, мають місце ряд об’єктивних факторів, що негативно впливають на рівень надходжень митних платежів. 
Зокрема, традиційним для 2023 року став «стабільний» офіційний курс долара США на рівні 36,57 грн/дол, у той час як «бюджетний» на 13%. вищий – розрахункові недонадходження податків у звітному періоді склали 5,7 млрд гривень.

Крім зазначеного, зниження ще у 2022 році рівня оподаткування імпорту пального призвело до зменшення надходжень червня на 6,8 млрд гривень.
Таким чином, завдяки збільшенню обсягів оподаткованого імпорту, а також вжитим митними органами заходам спрямованим на забезпечення повноти та своєчасності оподаткування імпорту товарів та збереженню ефективної ставки оподаткування на рівні 23%., обсяги перерахованих до державного бюджету митних платежів у звітному періоді 2023 року склали 36,8 млрд гривень.
Odoo • Зображення та текст