За 2021 рік підрозділами митного аудиту митниць проведено 868 документальних перевірок та забезпечено перерахування до державного бюджету митних платежів у розмірі майже 30 млн. грн

24 січня
Odoo • Зображення та текст

Держмитслужба визначила розвиток системи митного аудиту як один з пріоритетних напрямів реформування, що будується на принципах системності, плановості, посилення контролю за виконанням повноважень, посилення аналітичної складової, повноти проведення контрольно-перевірочних заходів.

Показники року свідчать про позитивну динаміку роботи митного аудиту в 2021 році. 

За минулий 2021 рік митницями проведено 868 документальних перевірок підприємств, що в 1,3 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року, в якому було проведено 651 документальних перевірок. Динаміка проведених перевірок у порівнянні з показниками за аналогічний період попередніх років свідчить як про збільшення кількості перевірок так і про розширення напрямків виявлених порушень.

За результатами проведених документальних перевірок виявлені порушення митного законодавства та донараховано майже 342 млн. грн., що в 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період 2020 року, в якому донарахування склали 235 млн. грн.

Таких результатів вдалось досягти за рахунок ефективності ризик орієнтованого підходу до відбору підприємств для проведення документальних перевірок та підвищення якості контрольно-перевірочної роботи.

Перераховано до державного бюджету за результатами проведених документальних перевірок митних платежів на суму - 29,6 млн. грн, що в 2,4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (12,21 млн. грн.).

Найбільші суми по перерахуванню митних платежів до державного бюджету за результатами проведених документальних перевірок підприємств забезпечено Київською (8,3 млн. грн.), Вінницькою (3,3 млн. грн.), Одеською (3,1 млн . грн.), Львівською (2,9 млн. грн.),  Закарпатською (2,7 млн. грн.), Запорізькою (1,6 млн. грн.), Волинською (1,2 млн. грн.) митницями. 

Більша увага приділялася перевіркам законності надання (отримання) пільг від оподаткування та правильності класифікації імпортованих товарів.

Структура виявлених порушень за 2021 рік становить:

- 29% (97 млн. грн.) – неправомірне отримання пільг з оподаткування;

 - 19% (65,8 млн. грн.) – порушення вимог правил класифікації товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності ;

- 14% (48,4 млн. грн.) – неправомірне отримання пільг з оподаткування через недотримання вимог митних режимів;

- 9% (32,4 млн. грн.) – недостовірне декларування митної вартості товарів;

- 29% (98,3 млн. грн.) – інші порушення митного законодавства;

Пріоритетними завданнями митного аудиту на 2022 рік залишається підвищення ефективності проведення документальних перевірок, якості їх документування, а також підвищення рівня надходжень до бюджету митних платежів, донарахованих за результатами проведення митного аудиту.