Держмитслужба ініціювала проведення гендерного аудиту

9 вересня
Odoo • Зображення та текст

Держмитслужба продовжує імплементацію політики ґендерної рівності, зокрема ініційовано проведення ґендерного аудиту.

Метою проведення гендерного аудиту є оцінювання стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Держмитслужбі, виявлення наявних проблем, визначення шляхів скорочення ґендерної нерівності, а також підвищення обізнаності працівників щодо застосування комплексного ґендерного підходу в їхній діяльності.
Ґендерний аудит проводиться з урахуванням методичних рекомендацій щодо проведення ґендерного аудиту, затверджених наказом Міністерства соціальної політики від 09.08.2021 № 448 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення гендерного аудиту підприємствами, установами та організаціями».
Також у серпні було розпочато опитування щодо визначення рівня задоволеності умовами державної служби в частині врахування у кадровій політиці принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Зазначимо, що опитування проходитиме до 25 вересня 2022 року, а його результати будуть враховуватись під час проведення ґендерного аудиту.
Нагадаємо, що робочу групу з питань ґендерної політики було створено у жовтні 2021 року, а очолив робочу групу заступник Голови Державної митної служби Владислав Суворов, на якого покладено виконання обов’язків із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, запобігання та протидії насильству за ознакою статі.